Prinsip penciptaan manusia

Al-Insaan

Sebagai manusia selain meyakini Alloh, kita pun harus meyakini adanya qodo & qadar (ketetapan dan ketentuan) Alloh. Manusia adalah makhluk ciptaan Alloh, yang pada mulanya tidak dapat dikatakan susuatu pun (bukan apa-apa), tidak ada, tidak berwujud dan tidak berbentuk.

Continue reading “Prinsip penciptaan manusia”

Advertisements

Mengenal diri (manusia)

marifatul-insan-1-638

Untuk mengenal dan mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta yaitu Alloh, kita dapat memulainya dengan mengenal diri yang telah lama kita kenal sebagai manusia dari apa yang telah kita dengar dan dari apa yang telah diajarkan manusia-manusia sebelum hadirnya kita di bumi ini. Karena dengan mengenal manusia itu sendiri kita dapat mengetahui atas dasar apa kita terlahir di bumi ini, apa maksud dan tujuan Alloh menciptakan kita, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita selama menghidupi kehidupan, serta bagaimana seharusnya kita menghidupi kehidupan dalam mendekatkan dan memberikan segalanya hanya kepada/untuk Alloh.

Continue reading “Mengenal diri (manusia)”

Antara dasar yang telah lama ada dengan menariknya teori yang bertebaran

Semenarik mungkin ucapan seseorang, semenarik diri dapatkan apa yang berkaitan dari isi sebuah teori yang tersampaikan. Sedimikian buruknya hal yang biasa terlihat menjadi terbiasa tuk dilakukan. Bila Rasa kian dapat menarik apa yang dibuat oleh kuatnya dasar keyakinan, maka siapa lagi yang pantas disalahkan?

Continue reading “Antara dasar yang telah lama ada dengan menariknya teori yang bertebaran”

Harapan mengulang hari tahun lahir

3065345_orig.jpgIbarat berputarnya galaksi yang telah ditetapkan oleh Allah, berjalan sesuai dengan orbit dan berfungsi di tiap-tiap tempatnya. Banyak bentuk-cara ketika Allah berikan: cahaya-Nya pada setiap jalan yang sedang diri tempuh dan perjuangkan. Sedikit cobaan/ujian ketakutan-kelaparan-keresahan hati dgn kadar kesanggupan untuk tercapainya sebuah peningkatan atas jalan yang sudah diri pilih dan tentukan. Nikmat dan kemudahan sebagaimana diri ini tak sadar dapatkan di setiap detik-hari-bulan dan tahunnya.

Continue reading “Harapan mengulang hari tahun lahir”

Blog at WordPress.com.

Up ↑